background
Over ons

Het OMM© van MANS

MANS (Management en Arbeid Nieuwe Stijl) werd opgericht in 1982 als vereniging. Het initiatief voor MANS kwam van John James Peereboom, economisch journalist. Met een aantal ondernemers zag hij de Nederlandse economie in een crisis verkeren, terwijl landen als Japan en de VS ‘booming’ waren. Zij gingen op onderzoek uit en kwamen tot de ontdekking dat in het buitenland kwaliteitsmanagement zoals Kaizen en Total Quality Management (TQM) in zwang waren.

De basis voor TQM in Nederland werd begin jaren ’80 in Nederland gelegd door MANS. Deze vereniging is opgericht door de werkgeversorganisatie FME en het ministerie van Economische Zaken. MANS zorgde met grootschalige bijeenkomsten met kopstukken zoals Honeywell, Rank Xerox en DAF (die een bestuursfunctie vervulden) uit zowel het bedrijfsleven als de overheid, onder wie (Ruud Lubbers en Frans Andriessen, voor een vernieuwende impuls in de professionalisering van de bedrijfsvoering van organisaties in de jaren ’80 en begin jaren ’90. In die tijd telde MANS circa 6.000 leden.

Het unieke van MANS is dat we vanaf de oprichting geïntegreerd denken en werken aan organisatieontwikkeling op zowel de harde als de zachte kant. In 1994 werd MANS een commercieel adviesbureau onder leiding van drs. Jane Zuidema. De doelstelling van de vereniging om het kwaliteitsdenken in Nederland te verbreden, was bereikt. MANS ging vanaf dat moment in BV-vorm verder.

MANS legde als voorloper in het TQM denken de basis voor het Instituut Nederlandse Kwaliteit, het INK. Het was dan ook vanzelfsprekend dat MANS begin jaren ’90 als kennispartner, vanaf de oprichting van het INK, haar bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het INK-model. Gedurende de jaren ’90 en het eerste decennium van de jaren 2000 ontwikkelde MANS zich als expert op het gebied van begeleiding van organisatieontwikkeling op basis van de INK-gedachte.

In het afgelopen decennium heeft MANS Open Mind Management© (OMM©) vormgegeven: een krachtig en logisch vervolg op TQM en INK waarin MANS haar jarenlange ervaring met organisatieveranderingen combineert met aspecten uit de neurowetenschappen, psychologie en bedrijfskunde. De toevoeging van het analyseren van gedrag is dé manier om veranderingen in goede banen te leiden, te versnellen én te borgen.

OMM© Principes

Open Mind Management© gaat uit van drie basisprincipes.

1. Controle over je gedrag

Het belangrijkste principe van OMM© is dat je controle over je eigen gedrag moet zien te krijgen. Word eigenaar van je eigen gedrag. In OMM© kijk je naar je gedragsscript. Hoe ben je geconditioneerd je te gedragen? Een gedragsscript is goed noch fout. Het is gebaseerd op vroege ervaringen tijdens de opvoeding. Het gaat evenmin over de noodzaak te veranderen. Het gaat over het kennen van de grenzen van je gedragsscript en over het uitbreiden van je gedragsmenu.

2. Authenticiteit

Vaak denken mensen dat authentiek zijn betekent dat je gewoon bent wie je bent met al je plussen en minnen. Bijna als een soort status quo en tegelijkertijd het hoogst haalbare. Niets is minder waar. Authenticiteit betekent niet: jij en jouw conditionering. Het betekent dat je toegang hebt tot je volledige gedragsspectrum. Je kunt zelf beslissen wat je wilt doen, in plaats van dat je reageert op gedragsconditionering die niet authentiek is. Om authentiek te zijn, moet je vrije toegang hebben tot het gehele gedragsmenu waaruit je je eigen keuzes kunt maken. Dus bijvoorbeeld nee kunnen zeggen als dat goed is en complimenten ontvangen als ze gegeven worden.

3. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid kun je pas nemen als je er vrede mee hebt dat je fouten maakt. Alleen wanneer je controle over je gedragsscript hebt, kun je authentiek zijn, wat onder meer inhoudt dat je je verantwoordelijkheden niet hoeft te ontlopen. Elkaar de maat nemen is niet interessant, maar de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen beslissingen en daarvan leren, wel. Dit werkt alleen als je de consequenties overziet van jouw keuzes aangaande je gedrag.

background

Boeken

Op bijna elke OMM© opleiding, training of workshop is een boek van toepassing.

Connect met ons

WE GEVEN U GRAAG NADERE INFORMATIE OF KOMEN EENS BIJ U LANGS.