background
OMM© Team Excellerator
background

Huub van Heeswijk

Contactpersoon:
huub.van.heeswijk@mans.nl
088 605 4849

Opleidingen, trainingen en workshops

OMM© Team Excellerator, The Base

Met de basis onder de knie ga je stappen maken

Opleiding

Open Mind Management© richt zich erop mensen beter te laten samenwerken. Heb je de basis van OMM© onder de knie, dan maak je alle toekomstige interacties, trainingen en samenwerking effectiever. Teamleden leren hun eigen gedragspatronen herkennen en erkennen.

Cursisten leren verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag te nemen. Bestaande gedragspatronen worden aan de te bereiken resultaten getoetst. Daarnaast verkennen we een uitgebreider gedragsmenu, waarmee meer keuze en ruimte in het dagelijks handelen ontstaat. Dat zit allemaal in de training OMM© Team Excellerator The Base.

OMM© Team Excellerator

Maatwerk in de dagelijkse praktijk

Opleiding

‘Als je iemands voorkeuren kent, werk je beter samen’

De resultaten van het team vormen de norm waarmee de effectiviteit van specifiek gedrag wordt bepaald. De teamleden verkennen wat effectief gedrag betekent in hun dagelijks werk en onderlinge samenwerking. Wij zetten de OMM© Team Excellerator op maat in in relatie tot de dagelijkse praktijk en de te behalen resultaten van het team.
Om de oorsprong van gedragsaspecten te kunnen begrijpen, maken we gebruik van inzichten uit de psychologie en neurowetenschappen. We kijken naar gedragspatronen en interacties in het team.

Gedragspreferentieprofielen

open inschrijving cursus

NeuroColor

Neurocolor is de next generation gedragspreferentietest. OMM© heeft een primeur in Nederland! Wij voeren de eerste biochemisch (brain chemistry) en wetenschappelijk onderbouwde gedragspreferentietest, genaamd NeuroColor, uit. Het instrument is ontwikkeld door dr. Helen Fisher, arts in de Verenigde Staten.

NeuroColor werkt vanuit de vier hersensystemen die gekoppeld zijn aan specifieke hormoonproductie en neurotransmitters. Deze bepalen de persoonlijkheidskenmerken. Via fMRI scans zijn de uitkomsten van de test wetenschappelijk gevalideerd. NeuroColor is een verbetering van traditionele gedragspreferentietesten zoals MBTI©, Insights Discovery® en The big five die linguïstisch of filosofisch van aard zijn en niet wetenschappelijk onderbouwd.

NeuroColor geeft een verfijnder en genuanceerder beeld van de gedragspreferenties waar mensen zich goed in herkennen. Hierdoor vermijd je simplistische ‘hokjes’ en is de analyse naast teambuilding en persoonlijke coaching ook goed in te zetten bij loopbaanadvies en selectie assessments. Werkt jouw organisatie met gedragspreferentietesten? Dan is het de moeite waard om je te informeren over deze next generation gedragspreferentietest.

Als enige bureau in Nederland zijn wij gecertificeerd om NeuroColor uit te voeren.

of bel met 088 6054849

NeuroColor

‘NeuroColor profiel is indrukwekkend en geeft een veel genuanceerder beeld. Ik herken mijzelf hier absoluut in!’, zegt de CEO van een adviesbureau

Myers-Briggs Type Indicator MBTI

Mooie basis om te kijken of het beter kan

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een doeltreffend instrument om inzicht te krijgen in je eigen gedrag en dat van collega’s. MBTI geeft diepgaand inzicht in persoonlijke gedragsvoorkeuren en interactie in een groep. Je vult een uitgebreide vragenlijst in en krijgt hiermee inzicht in hoe mensen omgaan met energie, het ontvangen en delen van informatie, besluitvorming en hoe zij hun leven organiseren.

Deelnemers ontvangen een persoonlijk rapport, teams krijgen een teamprofiel dat inzicht geeft in de natuurlijke talenten en valkuilen van het team. Het is vooral een heel praktisch instrument om snel in kaart te brengen wat voor type je bent, hoe je collega’s zijn en hoe jullie samenwerken. Een mooie basis om te kijken of het ook anders, lees beter, kan.

Onze OMM© professionals zijn voor zowel step 1 als voor step 2 gekwalificeerd.

of bel met 088 6054849

Insights Discovery

Begrippenkader in kleur

Met de gedragspreferentie Insights Discovery krijg je een begrippenkader in kleurentaal waarmee teamleden elkaars voorkeuren snel leren doorgronden. Insights Discovery kan op individueel, team- en organisatieniveau worden uitgevoerd. In overleg met opdrachtgevers bepalen we doorgaans welke test het meest geschikt is om uit te voeren. Dit hangt vooral af van de vraag hoe diepgaand opdrachtgevers hun medewerkers willen laten kennismaken met hun gedragsvoorkeuren.

of bel met 088 6054849

My Motivation Insights MMI

Inzicht in drijfveren

MMI is een doeltreffend instrument om inzicht te krijgen in de drijfveren van je collega’s en jezelf. Het kleurenprofiel en de TeamScan van My Motivation Insights helpen om het DNA van medewerkers en teams in kaart te brengen, zodat je op basis van die informatie verder kunt bouwen.

Je leert begrijpen waarom mensen reageren zoals ze reageren en leert herkennen hoe je anderen kunt motiveren en overtuigen. Je ondervindt wat wel en niet effectief is bij de diverse drijfveren en leert hiermee hoe je je manier van communiceren met je collega’s, manager of klanten kunt aanpassen. Met behulp van de TeamScan ontstaat er een helder beeld van hoe het team ervoor staat en wat de belangrijkste aandachtspunten voor groei en ontwikkeling zijn.

of bel met 088 6054849

Team coaching

Zelfinzicht in competenties van teamleden en het team als geheel

in company maatwerk

Team coaching draagt bij aan een betere samenwerking in teams. Het richt zich erop een optimale bijdrage aan de organisatiedoelstellingen te leveren. We begeleiden teams bij het verkrijgen van zelfinzicht in competenties en het gedrag. Team coaching doen wij on the job. Gedragspreferentietests zoals NeuroColor, MBTI en Insights Discovery maken desgewenst deel uit van de team coaching.

Onderdeel van team coaching kan ook de OMM© feedbackloop zijn. De OMM© feedbackloop levert op elk gewenst moment informatie over de manier van samenwerking in relatie tot de afspraken die zijn vastgelegd in het teamcontract. De uitkomsten van de OMM© feedbackloop leveren input voor verdere optimalisatie van de samenwerking.

of bel met 088 6054849

Flight Simulator

‘Ontzettend leuk om te zien wat goede samenwerking oplevert’

open inschrijving workshop

in company maatwerk

Word je melig van een middag college over samenwerken in teams in een zaaltje? Liever een keer zelf aan het stuur? Schrijf je dan in voor de Flight Simulator, waarin je aan den lijve ondervindt wat er allemaal bij komt kijken als je een Boeing 737-800 aan de grond moet zetten. De workshop Flight Simulator haalt je uit je comfort zone en leert je concrete stappen te zetten met je eigen team.

Diensten

Team mediation

Bemiddelen is maatwerk

in company maatwerk

Als je dreigt vast te lopen in een team, kan het heel behulpzaam zijn als een expert van buiten zich verdiept in de samenstelling van het team, kijkt naar het teamcontract of de leiderschapskwaliteiten onder de loep neemt.
OMM© professionals brengen een schat aan ervaring mee als het gaat om het verbeteren van samenwerkingsconstructies. Team mediation is puur maatwerk.

of bel met 088 6054849

Connect met ons

We geven u graag nadere informatie of komen eens bij u langs.