background
OMM© Management Development
background

Huub van Heeswijk

Contactpersoon:
huub.van.heeswijk@mans.nl
088 605 4849

In company maatwerk

OMM© Management Development

88% van de deelnemers komt tot een structurele verandering in denken en doen. Minimaal 1 jaar na afronding van programma’s gemeten.

In company cursus

Wij zijn misschien wel de beste bouwer van MD-programma’s in Nederland. Dat hebben we de afgelopen 35 jaar met harde cijfers bewezen. Het bouwen en uitvoeren van programma’s gericht op aantoonbare (gedrags)verandering bij organisaties in de private en de publieke sector is voor ons dan ook een aparte tak van sport.
Waarom onze programma’s zo succesvol zijn voor onze opdrachtgevers? Omdat wij programma’s bouwen en uitvoeren waarin:

 • het echte leren en ontwikkelen in relatie met de dagelijkse praktijk en op de werkplek plaatsvindt
 • we deelnemers verleiden om zich te ontwikkelen richting de doelstellingen van het programma. Omdat verleiding vele malen krachtiger is dan opleggen
 • vertrouwen en veiligheid centraal staan
 • het leren en ontwikkelen zowel formeel als informeel wordt gefaciliteerd
 • deelnemers handvatten krijgen en leren om hun eigen gedrag te managen, om anderen te helpen en om gedrag bespreekbaar te maken
 • zelf doen, zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen en dus ook eigen verantwoordelijkheid nemen om te participeren centraal staan
 • het programma niet het doel is maar een hulpmiddel. Waar realiteit en actualiteit de timing en de vorm waarin de inhoud wordt aangeboden bepalen
 • waarin het meten en monitoren van de gewenste ontwikkeling door de deelnemers zelf wordt gedaan. Meten om te verbeteren en niet om te controleren
 • we heldere leercontracten met elkaar afsluiten om de verwachtingen over en weer vanaf de start te managen
 • co-creatie met de opdrachtgever de basis vormt van waaruit het programma wordt vormgegeven
 • de opbouw zo is dat er voor de deelnemers geen escape is om het geleerde niet in de praktijk toe te passen
 • deelnemers werken met een persoonlijk digitaal dashboard
 • de inhoud, de onderdelen, interventies en opbouw door de deelnemers als logisch, samenhangend en als vanzelfsprekend wordt ervaren
 • wij de confrontatie in het belang van de organisatie niet schuwen.

of bel met 088 6054849

‘Alert op ingesleten patronen’

‘In de procesimplementatie is ons opgevallen dat MANS alert is op ingesleten culturele patronen. Die kunnen een soepele procesgang in de weg staan’, zegt Peter van Dongen, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Van Hall Larenstein. ‘Door die te adresseren en nieuwe afspraken te maken over hoe we beter resultaten kunnen boeken en hoe we met elkaar omgaan, weet MANS processen te stroomlijnen.’

Diensten

Traineeships

Zelden leer je zoveel in zo korte tijd

In company

‘Via het traineeship ben ik in contact gekomen met MANS en Open Mind Management©. Deze aanpak heeft me enorm geholpen tijdens mijn traineeship en die ervaringen neem ik mee in mijn gehele verdere carrière. Vooral de persoonlijke en toegankelijke benadering vond ik erg fijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik door MANS en OMM© beter weet wie ik ben en wat ik kan.’

‘Een pad ontstaat door er op te lopen. Eerder liep ik op veilige wegen, ver om mijn angsten en overtuigingen heen.’

‘Dankzij de trainingen van MANS is mijn levenspad een stuk afwisselender, spannender en mooier geworden. Dank voor deze prachtige levensverrijking!’

‘Het traineeship met daarin de OMM© aanpak was voor mij intensief, turbulent maar vooral leerzaam. Twee jaar lang lag de focus op wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Het blootstellen van je valkuilen en gedragspatronen is niet altijd even gemakkelijk. Deze bewustwording was echter maar één van de vele stappen. Hoe ga je om met deze valkuilen en vooral waar zit jouw talent maakten dit traject voor mij van grote betekenis. Ik heb door het traineeship een veel beter begrip van wie ik ben en wat ik kan; waardevolle lessen die ik dagelijks meeneem in mijn werk.’

Op basis van onze OMM© aanpak richten wij ons op het ontwerpen van een succesvol traineeprogramma: succes voor de organisatie én vanzelfsprekend succes voor de trainee.

Traineeships zijn de afgelopen jaren gemeengoed geworden, vooral bij net afgestudeerde studenten. De uitvoering van traineeships vindt op veel verschillende manieren plaats.

We zijn experts in het ontwikkelen van trainees door hen een afwisselend programma aan te bieden van inhoud, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij maken we gebruik van verschillende (leer)vormen waarbij we de trainees zowel binnen als buiten de eigen comfortzone uitdagen om te leren en te ontwikkelen. Daarnaast betrekken we zowel in- als externe stakeholders op gepaste momenten bij het traineeprogramma.

Wat ons uniek maakt, is onze OMM© aanpak waardoor de trainees leren om:

 • eigenaar te worden van het eigen gedrag en ingesleten gedragspatronen
 • het huidige gedragsmenu te verkennen en vergroten
 • authentieke keuzes te maken, zonder de beperking van oude gedragspatronen.

Trainees leren verantwoordelijkheid te nemen en authentieke keuzes te maken over het eigen gedrag. Daarbij gaat onze aanpak verder dan het ontdekken van welke functie het beste bij de trainee past. Wij richten ons ook op het ontdekken van de talenten en beperkingen van de eigen gedragspatronen en hoe deze te doorbreken. Dat is winst voor de trainee én voor de organisatie.
Wij bieden jarenlange expertise en ervaring met het:

 • ontwerpen en bouwen van een integraal traineeship waarbij de organisatie en de trainees centraal staan
 • onderwijskundig ontwerp van inhoudelijke leerprogramma’s
 • faciliteren van (vak)inhoud, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
 • ‘dedicated’ organiseren van traineeprogramma’s en het begeleiden van trainees in hun ontwikkeling (24/7 mobiel leren)
 • evalueren en reflecteren op bestaande traineeprogramma’s.

Eerst zien, dan geloven?

of bel met 088 6054849

Connect met ons

We geven u graag nadere informatie of komen eens bij u langs.